Waarom huilt mijn baby zoveel?

Bé Schmaal onderzoekt een baby op verdenking van HCFS

Waarom huilt mijn baby zoveel?
Een bijzondere toepassing van manuele therapie is het behandelen van zuigelingen met een probleem in de hoge nek. De klacht die daarbij hoort is een
voorkeurshouding. Het hoofd gedraaid naar dezelfde kant houden, de neiging om het hoofd naar achteren te overstrekken of gecombineerd. Soms komt er
zoveel druk op de nog vervormbare schedelbeenderen dat het hoofdje aan één kant afgeplat raakt. Tot enkele jaren geleden werd dit KISS genoemd.
Tegenwoordig spreken kinder manueel therapeuten over HCFS. Beide afkortingen verwijzen naar problemen van de bovenste nekwervels. Die staan niet
goed in positie of kunnen niet vrij bewegen.
De baby lijkt overdag weinig slaap nodig te hebben en slaapt ook ‘s nachts vaak niet door. Meest verstorend voor de rust is het ontroostbare huilen. Vaak is
het kindje niet goed te pas en zijn er problemen met het voeden.
De hoge nek is belangrijk voor de motoriekontwikkeling. Dit gaat van passief liggen naar staan en lopen en begint op basis van houding- en
bewegingsreflexen in de hoge nek. Die moeten zich ongestoord en symmetrisch kunnen ontwikkelen.
De zuigelingen met HCFS is graag verticaal, vindt het fijn om te zitten en gaat vroeg staan. Dit is niet wenselijk, belangrijke stappen zoals kruipen worden
overgeslagen. Bij een onbehandelde HCFS kunnen ook gedragsmatige problemen ontstaan. Dit kan variëren van een stil teruggetrokken kind tot aan
compensatoir druk gedrag.
De kinder manuele therapie is een doeltreffende behandelmogelijkheid. Met gerichte milde druktechnieken, met de vingertoppen uitgevoerd, kunnen
stand en beweeglijkheid gecorrigeerd worden. Er is dan een snelle verbetering. De ouders ontvangen daarnaast adviezen hoe zij het herstel kunnen
ondersteunen.
Huilt uw baby veel en weet u niet meer wat u moet doen? Maak een afspraak met Bé Schmaal (kinder) manueel therapeut bij Provitaal. Zie ook de website voor kindermanuele therapie, de EWMM.