Tarieven

Klik hier voor de praktijktarieven van 2024.

Niet nagekomen afspraak

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Wanneer u uw afspraak, om welke reden dan ook, moet afzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren, zodat wij de voor u gereserveerde tijd nog kunnen invullen met een andere patiënt. Als u binnen de 24 uur annuleert of de afspraak niet nakomt, zal deze in rekening worden gebracht.

Let op: deze nota is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.
Het is een landelijke maatregel waar wij ons aan moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtssituatie.

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.