Orofaciale therapie

De orofaciaal fysiotherapeut (OFT) is een fysiotherapeut-specialist die uitgebreid is geschoold in houdings- en bewegingsproblemen in het hoofd-, hals- en kaakgebied.

Met welke klachten naar een orofaciaal fysiotherapeut?

Kaakklachten
Klemmen van de kaken en tandenknarsen
Pijn in het gelaat, hoofd of hals
Aangezichtsverlamming
Duizeligheid
Hoofdpijnklachten
Nekklachten
Gevolgen van een trauma met klachten in het hoofd-/hals gebied
Gevolgen van kanker met klachten in het hoofd-/hals gebied

Erkende fysiotherapeut-specialist

Uw therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF). Ruim 180 OFT zijn aangesloten bij deze beroepsvereniging. Deze staat borg voor kwaliteit, onder meer door eisen te stellen aan nascholing, door het hanteren van een klachtenregeling en een register waarin de erkende hoofd-hals-kaak-fysiotherapeut-specialisten staan opgenomen. Op de site www.nvof.nl vindt u meer informatie over geregistreerde orofaciaal fysiotherapeuten.

Meer weten over orofaciale fysiotherapie?
Folder Orofaciale therapie

Wilt u een afspraak maken voor orofaciale therapie?