BELANGRIJK NIEUWS VOOR DE CZ-VERZEKERDEN!

Onlangs hebben wij van de zorgverzekeraars het nieuwe concept ‘Zorgovereenkomsten 2021’ ontvangen. 

Uit de zorgovereenkomst van de combinatie CZ / OHRA en Nationale Nederlanden blijkt dat de vergoedingen van het CZ tarief ernstig achterblijven bij het landelijk marktconforme tarief. Daarom hebben wij als maatschap besloten af te zien van de zorgovereenkomst met deze groep over 2021. Wat betekent dat voor uw behandelingen en vergoedingen in 2021. 

Wanneer u in 2021 naar uw fysiotherapeut bij Provitaal Fysiotherapie gaat, krijgt u van ons een nota voor de genoten behandelingen. Deze nota betaald u rechtstreeks aan ons, daarna kunt u die indienen bij uw zorgverzekeraar waarop zij tot (een gedeeltelijke) vergoeding overgaan. 

Vergoeding niet gecontracteerde zorg binnen CZ varieert tussen 65% – 75% van de nota (binnen CZ  verschillende polissen).

Bijvoorbeeld

Fysiotherapeut Fix in Rotterdam kiest ervoor om geen contact te sluiten met deze zorgverzekeraar. Paul laat zich behandelen bij Fix. Zijn verzekering vergoed 75% van de rekening, maar niet meer dan de maximale vergoeding voor fysio of oefentherapie.  

  • Tarief Fix: € 36,- per behandeling

Paul krijgt van zijn verzekeraar 75 % van € 36,- vergoed, in dit geval € 28,50.
De maximale vergoeding fysiotherapie bij CZ ligt op € 23,48 daarom moet hij zelf  € 36,- 23,48 = € 12,52 bijbetalen. Dit geldt overigens voor de CZ verzekerden, daar OHRA en Nationale Nederlanden onder dezelfde overeenkomst vallen eindigt dit tevens voor 2021. Bent u bij de andere
twee verzekerd dan worden behandelingen mogelijk wel 100% vergoed.
 

Komt u er niet uit of zijn er andere onduidelijkheden dan kunt u onze secretaresse daarover bellen.
Onze praktijk secretaresse is op werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar op: (0598) 61 31 72.