Behandelovereenkomst

Dit formulier is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling.

Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen.
Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuzevrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels

● U wordt verzocht bij iedere behandeling twee handdoeken en uw afsprakenkaartje mee te nemen en de regelgeving vanuit de overheid opgesteld omtrent het Corona virus 2020 in acht te nemen.
● Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht. Bij niet tijdig afzeggen brengen een bedrag van € 18,- in rekening.
● Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone niet aflatende (sport)schoenen te dragen.
● Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.                                                                                  ● In de praktijk mag niet worden gerookt en zijn huisdieren niet toegestaan.
● De praktijk is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand.                                                            ● Apparaten en oefenmaterialen moeten zorgvuldig worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.                                                                                     ● De praktijk aanvaard géén enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.
● In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.

Verwachtingen

Wij vragen u:
● De therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
● De adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.                                                                                                                      ● De reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.                                                                                                                                                                                              ● De persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.                                                                                  ● Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
● Klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.
Van de therapeut mag u verwachten dat:
● Hij u zo goed mogelijk informeert en behandeld.
● Onderstaande privacy regels worden nageleefd.
● Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De folder hierover is te vinden in de wachtruimte.

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische- , behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast beschikt de praktijk over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en / of behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.

Privacy regels

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd:
● Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
● U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
● Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Het medisch dossier moet 10 jaar lang bewaard worden en wordt daarna vernietigd.
● Wanneer het van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Betalingsvoorwaarden

Wij declareren uw behandeling(en) bij uw zorgverzekeraar aan het begin van de nieuwe maand indien u (voldoende) aanvullend verzekerd bent.
● U bent op de hoogte van het aantal te vergoeden behandelingen uit de aanvullende verzekering                                                                                              ● Wij hebben géén inzage in elders genoten behandelingen, u bent daar verantwoordelijk voor.                                                                                                  ● Chronische behandelingen worden t/m de 20e behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Komt u
tekort en heeft u al meerdere behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed gekregen dan dient u de rest t/m de 20e behandeling zelf te betalen. Wij kunnen indien nodig u hiervan een duidelijk overzicht verstrekken.                                                                                                                                ● Chronische behandelingen die in het Zorgbesluit zijn opgenomen en uit de basisverzekering worden vergoed daarover bent u eigen risico verschuldigd. De zorgverzekeraar rekent dit met u af.
● Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dient u de behandelingen zelf te betalen. De betalingstermijn hiervoor is maximaal 14 dagen.
● Heeft u betalingsproblemen laat u dat dan tijdig aan ons weten dan kunnen we een betalingsovereenkomst afsluiten.
● Wanneer de nota na diverse herinneringen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd een deurwaarder in te schakelen.

Provitaal-gezondheidscentrum_fysiotherapie_CT-team-00

foto titel

Tweede kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel libero non mi auctor euismod. Aliquam venenatis rhoncus blandit. Suspendisse potenti. Nunc suscipit id metus at facilisis. Nam neque nisl, iaculis sit amet eros vitae, egestas accumsan lorem. Nam felis orci, porta at suscipit vel, consequat sed nibh.

Suspendisse sed imperdiet quam. Aliquam erat volutpat. In a sem urna. Donec at ligula sapien. Duis id nisl porta, elementum ipsum id, condimentum elit. Vestibulum sit amet leo non lorem tincidunt eleifend. Aliquam imperdiet lectus quis tempor congue. Vestibulum tempor sit amet orci sed porta. Phasellus efficitur nulla vel odio mattis ullamcorper.

Derde kop

Curabitur tincidunt dapibus erat in feugiat. Quisque sit amet nisl molestie neque tristique pretium. Suspendisse ante risus, scelerisque non rhoncus et, gravida a tortor. Curabitur pellentesque nulla eget felis tempus blandit. Nulla non placerat orci, et hendrerit nibh. Duis eget justo risus. Etiam suscipit vel risus a vulputate. Aenean eu magna libero. Nam ut nibh libero.

Sed ac mauris tincidunt, viverra tortor ut, hendrerit sapien. Praesent vestibulum velit eu condimentum rutrum. Donec mattis ante non metus accumsan, non tristique tellus interdum. Sed accumsan quis nisi in interdum. Morbi pretium augue bibendum urna auctor, sed placerat tortor porta. Etiam semper purus non accumsan imperdiet. Quisque ac efficitur ex.

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.