Provitaal Fysiotherapie Meeden

Bedrijfsfitness en re-integratie

Bedrijfsfitness en re-integratie

Voor bedrijfsfitness kunt u ook terecht bij Provitaal Fysiotherapie. In het kader van preventief en curatief gezondheidsbeleid ondersteunen wij bedrijven bij het propageren van een gezonde en verantwoorde leefstijl. Naast dat deze vorm van fitness een groot financieel voordeel met zich mee brengt, draagt aandacht voor de vitaliteit van uw medewerkers bij aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het verlagen van het verzuim, een win-win situatie!

Re-integratie bevorderen

Heeft u medewerkers die moeten re-integreren na een burn-out of chronische vermoeidheid? Dan is ons Energy Control® programma een goede investering. Met dit programma hebben wij de afgelopen jaren al zeer goede resultaten geboekt. Investering in deze methode zal leiden tot besparing in de kosten van verzuim, aangezien het bijdraagt aan een sneller herstel. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunnen er in overleg met uw bedrijfsarts of arbo-arts afspraken worden gemaakt ten aanzien van mogelijke wensen, zoals versnelde instroom, evaluatie en verslaglegging.

Provitaal-fysiotherapie-meeden-trainingstherapieën-sporttesten-en-energie-control

Wilt u een afspraak maken voor een trainingstherapie?